Privacy

Kringwijs registreert contactgegevens van de mensen met wie wij werken. Bijna altijd gaat het om eenvoudige gegevens zoals uw telefoonnummer of emailadres. Deze gegevens ontvangen we bijna altijd van uzelf en met de reden om met elkaar een gesprek te hebben of om informatie toe te sturen. Een enkele keer ontvangen we gegevens via iemand anders en zoeken we met u contact. Als u dat contact niet op prijs stelt, verwijderen we uw gegevens. Soms krijgen we van u meer persoonlijke informatie. Deze informatie registreren wij niet in een dossier, het kan wel zijn dat die informatie in een email van u staat en in een emailprogramma bewaard blijft. Email met dergelijke informatie wordt maximaal een jaar bewaard. Wilt u inzage in informatie die wij over u bewaren dan krijgt u die inzage op eerste verzoek. Wilt u dat informatie die bij ons bewaard wordt, wordt verwijderd, dan verwijderen wij die informatie op eerste verzoek.

Kringwijs registreert ook de gegevens van werknemers of anderen die door Kringwijs een betaling of vergoeding ontvangen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die organisaties als UWV en belastingdienst aan werkgevers en opdrachtgevers stellen. De daarvoor wettelijke bewaartermijn wordt in acht genomen.

Voor de volledige tekst over ons beleid in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, klik hier.