Partners

Kringwijs werkt projectsgewijs samen met verschillende betrokken burgers en organisaties. Op dit moment wordt er samengewerkt met onder andere:

  • Cliëntenbelang Amsterdam
  • GGD Amsterdam
  • UMC-Utrecht
  • diverse burgerinitiatieven
  • diverse wijkteams, zorg en welzijnsorganisaties
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • Universiteit van Amsterdam.