Onze visie

Kringwijs werkt vanuit een mensvisie, samenlevingsvisie en visie op het vormgeven van verandering waarvan de belangrijkste punten hieronder kort zijn weergegeven.

Mensvisie

 • Ieder mens is uniek en deelt het mens-zijn
 • Mensen zijn de oplossing
 • Mensen zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor hun leven
 • De mens is mens te midden van andere mensen.

Samenlevingsvisie

 • Als we voorbijgaan aan wat mensen kunnen, doen we hen en de wereld tekort.
 • Oplossingen vinden we in dialoog
 • De samenleving is gebaat bij mensen die verantwoordelijkheid nemen voor henzelf en hun omgeving
 • Verantwoordelijkheid vraagt ruimte voor eigen regie.

Verandervisie

 • Richt je op motivatie, mogelijkheden en kunnen.
 • Vertrouw het proces.
 • Biedt aandacht, tijd, plek en ruimte.

Oorsprong

Het helpt onze samenleving om te verbinden, te betrekken, horen, gehoord te worden, in gesprek te zijn en te blijven. Vanuit mensen en niet voor mensen. De regie laten waar deze hoort en niet ingrijpen in andermans leven en niet besluiten nemen over de hoofden van mensen heen. Vanuit dit besef is begin deze eeuw de Eigen Kracht Centrale opgericht, de organisatie in Nederland die mensen ondersteunt bij het behouden van regie in ingrijpende situaties waar besluiten nodig zijn. Vanuit dezelfde bron is Kringwijs ontstaan, een organisatie die overheid, (maatschappelijke) organisaties en burgers ondersteunt bij veranderprocessen om te leven en werken vanuit deze visie.