Kringwijs

verbindt, activeert en stimuleert samensturing

KRINGWIJS

verbindt, activeert en stimuleert samensturing

Welkom bij Kringwijs

Stichting Kringwijs werkt aan een samenleving waarin mensen elkaar opzoeken en elkaar vragen om mee te denken over oplossingen, ook als dat niet zo voor de hand ligt. Wereldwijd en zeker ook in Nederland is veel kennis en ervaring opgebouwd hoe je stappen kunt zetten naar zo’n samenleving. In samenwerking en in gesprek met mensen, organisaties, zorg en overheid. Wij zien het als onze taak deze kennis en ervaring uit de praktijk blijvend te delen, toe te passen en door te ontwikkelen.

DIVERSITEIT

Vanuit je eigen positie heb je altijd gelijk. De ander dus ook. Dat besef maakt de weg vrij voor gedeelde oplossingen vanuit ieders eigenheid.

INSLUITEN EN VERBINDEN

De beste oplossingen maak je met iedereen die deel is van de situatie. Ruimtegevend aan ieders positie, ervaring, mening en gevoelens en koersend op een plan van allemaal.

EIGENAARSCHAP

Zelf besluiten nemen en regie voeren over je eigen aandeel in de oplossing. Daar worden mensen en organisaties beter van.